Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên đến năm 2030 là: 58.927,48 ha. Trong đó:

 • Diện tích đất nông nghiệp: 43.650,50 ha, chiếm 74,07% tổng diện tích tự nhiên
 • Diện tích đất phi nông nghiệp: 15.185,00 ha, chiếm 25,77% tổng diện tích tự nhiên
 • Diện tích đất chưa sử dụng: 91,98 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phú Quốc được thực hiện như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (NNP/PNN): 6.756,02 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 447,72 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở (PKO/OCT): 56,03 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phú Quốc:

 • Đất nông nghiệp (NNP): 817,60 ha
 • Đất phi nông nghiệp (PNN): 370,41ha

Phân bổ diện tích các loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc:

 • Tổng diện tích tự nhiện: 58.927,48 ha
 • Đất nông nghiệp (NNP): 45.739,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp (PNN): 12.081,57 ha
 • Đất chưa sử dụng (CSD): 1.106,28 ha

Diện tích đất cần thu hồi trong Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2022 thành phố Phú Quốc:

 • Đất nông nghiệp: 3.621,75 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0 ha

Diện tích cần chuyển mục đích trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp (NNP/PNN): 3.839,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở (PKO/OCT): 16,64 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc:

 • Đất nông nghiệp (NNP): 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp (PNN): 173,71 ha

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phú Quốc 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hộ gia đình, các nhân, các tổ chức, doanh nghiệp…có nhu cầu kiểm tra Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc. Vui lòng để lại thông tin thửa đất trong mục đăng ký hoặc gọi điện liên hệ trực tiếp số điện thoại (Zalo): 0934851656. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nhanh nhất và chính xác nhất.

Phòng Kiểm Tra
Quy Hoạch Phú Quốc 2020

Địa chỉ: 219B đường 30 tháng 4, TT Dương Đông, Phú Quốc
(Gần phòng công chứng số 1)


Email: quyhoachphuquoc2030@gmail.com

Mọi thắc mắc về chương trình QUY HOẠCH PHÚ QUỐC và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *