Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 776/QD-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là cơ sở để thành phố làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố trong năm 2021

Toàn văn quyết định:

Theo đó, trong kế hoạch sử dụng đất, tổng diện tích tự nhiên TP Phú Quốc năm 2021 là 59.927,48 ha. Bao gồm:

  • Đất nông nghiệp (NNP): 44.734,87 ha
  • Đất phi nông nghiệp (PNN): 12.912,62 ha
  • Đất chưa sử dụng (CSD): 1.279,99 ha

Diện tích đất cần thu hồi:

  • Đất nông nghiệp (NNP): 3.750,67 ha
  • Đất phi nông nghệp (PNN): 0,22 ha

Diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 4.495,73 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất phi nông nghiệp: 29,67 ha

Bản đồ kế hoạch

Phòng Kiểm Tra
Quy Hoạch Phú Quốc 2020

Địa chỉ: 219B đường 30 tháng 4, TT Dương Đông, Phú Quốc
(Gần phòng công chứng số 1)


Email: quyhoachphuquoc2030@gmail.com

Mọi thắc mắc về chương trình QUY HOẠCH PHÚ QUỐC và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *