Tin hot! UBND huyện Phú Quốc ban hành công văn lấy ý kiến dự thảo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông

Ngày 29/6/2020 UBND huyện Phú Quốc đã ban hành công văn số 444/UBND-KT. Về việc lấy ý kiến nội dung dự thảo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc

TT Dương Đông được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Phê duyệt Đồ án phân khu đô thị Dương Đông. Tại quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 18/12/2013. Và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 với định hướng là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo.

Để cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông đã được phê duyệt. UBND huyện Phú Quốc tổ chức lập: Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực. Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng.

Quy mô lập quy hoạch chi tiết bao gồm 21 khu vực thuộc phạm vi khu đô thị Dương Đông.

Theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. NVQH phải tổ chức lấy ý kiến cơ quan có liên quan để tổng hợp, giải trình, tiếp thu. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

Phú Quốc chuẩn bị lên Thành phố. Vì vậy, công tác quy hoạch đô thị là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Là cơ sở để việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

 

Phòng Kiểm Tra
Quy Hoạch Phú Quốc 2020

Địa chỉ: 219B đường 30 tháng 4, TT Dương Đông, Phú Quốc
(Gần phòng công chứng số 1)


Email: quyhoachphuquoc2030@gmail.com

Mọi thắc mắc về chương trình QUY HOẠCH PHÚ QUỐC và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *